Me olemme Tampere Brain & Mind – Professori Jari Hietanen

Me olemme Tampere Brain & Mind – Professori Jari Hietanen

Seuraavaksi ohjausryhmäesittelyssämme siirrymme Tampereen yliopistolla Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, jossa meitä varajäsenen ominaisuudessa edustaa psykologian professori Jari Hietanen. Jari johtaa Human Information Processing (HIP)-laboratoriota, jonka tutkimus kohdistuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeän informaation havaitsemiseen ja sen hermostolliseen perustaan.

Jarin ryhmä keskittyy tutkimuksessaan erityisesti ihmiskasvojen sekä sosiaalisen käyttäytymisen havaitsemiseen. Tutkimuksella pyritään vastaamaan kysymykseen, kuinka toisesta ihmisestä välittyvä informaatio (esimerkiksi kasvonilmeet ja katseen suunta) vaikuttavat havaitsijan tarkkaavaisuuteen, emootioihin ja motivaatioon ja toisaalta kuinka tarkkaavaisuus, emootiot ja motivaatio muokkaavat sosiaalisen informaation havaitsemista. Näiden prosessien toimintaa tutkitaan aikuisilla ja eri kehitysvaiheessa olevilla lapsilla. Tutkimuksen kohteena ovat myös neurobiologiset kehityshäiriöt (esim. autismikirjon häiriö), biologiset kehitystekijät (esim. unen laatu), mielenterveyden ongelmat, kasvuympäristö ja elämäntilanteen muutokset (esim. raskaus, lapsen saaminen tai yksinäisyys) ja niiden vaikutus sosiaalisen informaation havaitsemiseen ja emotionaaliseen itsesäätelyyn.

Tutkimuksen painopiste on perustutkimuksessa, mutta osa tutkimuksesta tähtää myös sosiaalisten haittojen diagnosointi- ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen. Tutkimusmenetelminä käytetään erilaisia fysiologisia mittauksia (mm. EEG eli aivojen sähköisen toiminnan rekisteröinti), aivokuvantamista (fMRI eli toiminnallinen magneettikuvaus), silmänliikkeiden mittausta ja käyttäytymisen havainnointia (esim. vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arviointi).

  • Edustamamme tutkimus on hyvä esimerkki sellaisesta neurotutkimuksesta, jossa onnistuminen edellyttää monitieteisyyttä ja yhteistyötä monien eri alojen spesialistien kesken. Tampere Brain & Mind -verkoston ansiosta meillä kaikilla verkostoon kuuluvilla tulee olemaan entistä paremmat mahdollisuudet tehdä aloillamme merkittävää ja vaikuttavaa tutkimusta, uskoo Jari Hietanen.

 

Lisätietoja:
Tutkijaprofiili: Jari Hietanen
Human Information Processing -laboratorio

 

Tampere Brain & Mind on osa Kansallista Neurokeskusta, johon kuuluu 12 organisaatiota kuudessa eri kaupungissa. Lue lisää kansallisesta verkostostamme täältä.