MONITIETEISEN AIVOTUTKIMUKSEN JA INNOVAATIOTOIMINNAN EDELLÄKÄVIJÄ

Tampereen alueen tutkimusryhmissä- ja hankkeissa tehdään monitieteistä ja -alaista tutkimusta yli organisaatiorajojen. Tampereen neuroalan tutkimus- ja innovaatiotoiminta on profiloitunut erityisesti:

  • – laskennalliseen ja teoreettiseen neurotieteeseen sekä monikudosmallintamiseen hermoston toimintamekanismien selvittämiseksi
  • – neurogenetiikkaan, psykologiaan sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan
  • – neuromodulaatiohoitojen aivovaikutuksiin, aivoterveyteen ja epilepsiaan
  • – lihastautien tutkimukseen, unitutkimukseen ja käyttäytymisneurologiaan
  • – aivoverisuonisairauksiin, aivokasvaimiin ja neurotraumatologiaan
  • – kognitiiviseen, affektiiviseen ja sosiaaliseen neurotieteeseen
  • – sähköisiin mittauksiin ja stimulaatiomenetelmiin sekä kuvantamiseen
  • – ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen

Alueen vahvan innovaatiotoiminnan myötä tutkimusaihioista on syntynyt myös neuroalan innovaatioita ja uusia yrityksiä.