Tutustu Tampereen terveysalan tutkimusinfrastruktuuriin

Tutustu Tampereen terveysalan tutkimusinfrastruktuuriin

Tampereen alue on tunnettu vahvasta teknologia-painotuksestaan, mutta myös terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta on alueella runsaasti. Mittava tutkimusta, innovaatiota ja yritystoimintaa tukeva verkosto, sekä yhteiskäytössä ja vuokrattavissa oleva laitteisto ja testialustat näyttäytyvätkin alueella laajana monitieteellisenä ja rajoja rikkovana tutkimusyhteistyönä.

Tampere Brain & Mind:n verkkosivuilta on nyt löydettävissä tietoa alueen tutkimusta tukevasta infrastruktuurista, mukaan lukien Business Tampereen tuottama Public Health-ekosysteemin metrokartta, sekä myös lista Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologia (MET)-tiedekunnan alta löytyvästä tutkimuslaitteistosta, joka on vuokrattavissa tutkimuskäyttöön (löydettävissä englanninkieliseltä sivustolta).

Metrokartan sivustollemme lainannut Business Tampere toimii myös hyvin aktiivisesti Tampere Health-ekosysteemin rakentamisessa. Heidän tavoitteenaan on yhteistyön lisääminen ja helpottaminen eri tahojen, kuten yritysten ja tutkijoiden välillä. Myös Business Tampereella nähdään Tampereen korkeatasoisten osaajien yhteen saattaminen ja yhteistyön mahdollistaminen porttina entistä parempiin innovaatioihin tulevaisuudessa. Business Tampereen Tampere Health tiimin toimintaan voi tutustua lisää Tampere Health Technology and Life Sciences-sivustolla, josta löytyy olennaista tietoa alueen ekosysteemistä elinkeinoelämän puolelta katsottuna.

 

Löydät Tampere Brain & Mind:n uuden infra-sivusto suomeksi ja englanniksi.

Jos sinun tutkimusryhmäsi laitteisto olisi tarjolla tutkimusyhteistyökäyttöön tai vuokrattavaksi, ota yhteyttä Tampere Brain & Mind:n ja lisäämme teidät listalle!